Instructies MonitAir app

Heeft u MonitAir aangeschaft? Leest u alstublieft voor het in gebruik nemen van MonitAir eerst zorgvuldig de volgende instructies.

1. Wat zit er in de verpakking?

Wanneer u MonitAir aanschaft, vindt u het volgende in de verpakking:

 • Thermometer: hiermee meet u uw temperatuur.
 • Saturatiemeter: de saturatiemeter meet de zuurstofverzadiging van uw bloed en het aantal hartslagen per minuut.
 • Spirometer: met de spirometer meet u uw uitademsnelheid.

2. De MonitAir app installeren

Na bevestiging van uw aankoop op de website van MonitAir heeft u een bevestigingsmail ontvangen. Daarin staat een automatische link naar de appstore waar u de MonitAir-app kunt downloaden. In de e-mail vindt u tevens uw persoonlijke activatiecode. Nadat u de MonitAir-app voor de eerste keer hebt geopend, vraagt MonitAir u om deze activatiecode in te voeren, waarna de app klaar is voor gebruik.

3. In gebruik nemen van MonitAir en registreren als gebruiker

Na het invoeren van de activatiecode (zie 2), krijgt u automatisch een scherm met de gebruiksvoorwaarden te zien. Wij vragen u deze te lezen en hiermee akkoord te gaan. U doet dit door de knop ‘Akkoord’ aan te raken.

Hierna volgt automatisch een instructievideo van MonitAir. We raden u aan om deze video rustig te bekijken. Nadat u de video heeft bekeken kunt u aanvinken of u de video de volgende keer bij het openen van de app weer wilt zien of niet.

Na het bekijken van de instructievideo komt u vanzelf in het volgende scherm. Hierin kunt u bevestigen dat de data die wordt verzameld gebruikt mag worden om de dienst van MonitAir verder te optimaliseren. Gaat u akkoord, dan hoeft u niets te doen en kunt u de groene knop ‘Bewaar’ aanraken. Gaat u niet akkoord, dan kunt u het groene vinkje uitzetten en daarna de knop ‘Bewaar’ aanraken.

U komt nu in het volgende scherm, genaamd ‘Gegevens’. Hier vult u de gegevens in van uw behandelend arts. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de gegevens van één of twee contactpersonen in te vullen. De contactpersonen kunnen familieleden of vrienden zijn of bijvoorbeeld iemand van de thuiszorg. U kunt vervolgens aangeven of een contactpersoon een melding moet krijgen wanneer u de metingen een keer vergeet in te voeren en zo ja, welke contactpersoon. Het is ook mogelijk beide contactpersonen een melding te laten sturen.

In hetzelfde scherm geeft u onder ‘Voorkeuren’ aan wanneer u gedurende de week de metingen wilt uitvoeren. De metingen worden standaard één keer per week uitgevoerd, tenzij MonitAir adviseert het vaker te doen of u dat zelf prettig vindt, bijvoorbeeld als u meer last ondervindt van uw COPD. U kunt aangeven op welke dag en welk tijdstip u de metingen wilt uitvoeren. MonitAir laat u dan automatisch op dat tijdstip weten dat het tijd is voor de metingen.

U heeft eerder al aangegeven of u de meetgegevens wilt delen, zodat de dienst van MonitAir nog verder verbeterd kan worden voor COPD-patiënten. Onder ‘Voorkeuren’ kunt u deze beslissing altijd herzien. Tevens kunt u hier altijd aangeven of u de meetgegevens wilt verwijderen.

Door de knop ‘Bewaar’ aan te raken komt u in het volgende scherm. Dit scherm krijgt u vanaf dit moment bij het openen van de MonitAir-app altijd te zien. U kunt in dit scherm een aantal opties activeren:

 • ‘Open’: Hiermee start u de vragen en de metingen. MonitAir zal u automatisch door de vragen leiden. Let op! De eerste keer dat u MonitAir in gebruik neemt, is het nodig om zeven dagen achterelkaar uw metingen te doen en de data in te voeren. U krijgt nog geen concreet advies. Deze metingen worden gebruikt om uw normaalwaarden te berekenen.
 • ‘Toon recent advies’: Door op deze knop te drukken krijgt u een beknopt overzicht van de adviezen die MonitAir de afgelopen dagen heeft gegeven.
 • ‘Ga naar meetgegevens’: Door op deze knop te drukken gaat u naar een overzicht van uw meetresultaten. Hier heeft u ook de mogelijkheid om een beknopt verslag van de meetgegevens te maken en om dit verslag te versturen (screenshot). Bijvoorbeeld via e-mail of WhatsApp naar uw zorgverlener of familieleden.
 • ‘Beheer uw voorkeuren’: Door op deze knop te drukken gaat u terug naar het scherm met uw voorkeuren en kunt u de voorkeuren eventueel aanpassen.

4. Vragen beantwoorden en metingen uitvoeren

U heeft nu (eenmalig) alle benodigde gegevens ingevoerd om de MonitAir-app te gaan gebruiken. Nadat u in het openingsscherm de knop ‘Open’ heeft aangeraakt start MonitAir met de vragen die u moet beantwoorden en met de metingen. Scherm Volgt u vanaf nu de instructies op het scherm.

Vragenlijst beantwoorden
De MonitAir-app verzoekt u een aantal vragen met ja of nee te beantwoorden.

 • Wanneer u alle vragen hebt beantwoord, raakt u ‘Afronden’ aan.
 • Wanneer u niet alle vragen hebt beantwoord, geeft het systeem dat aan. U kunt dan door de knop ‘Terug’ aan te raken terug in de vragenlijst om de overgeslagen vraag alsnog te beantwoorden.
 • Na het beantwoorden van de vragen volgen de drie metingen. Voordat u aan de metingen begint vraagt MonitAir u om ongeveer 20 seconden te gaan zitten en tot rust te komen. Dit is erg belangrijk om tot een betrouwbaar resultaat van de metingen te komen.

MonitAir_copd_hoe_werkt_het_vragenlijst

5. Temperatuur meten

MonitAir vraagt nu om uw temperatuur. Die meet u met de voorhoofdthermometer uit de verpakking. Voordat u de meting begint: Let erop dat de thermometer minstens 30 minuten in de ruimte aanwezig is waar de meting wordt uitgevoerd. Zorg dat uw voorhoofd vrij is, dus houd uw haren weg en zet uw bril af.

 • Zet de thermometer aan met de 0/I knop.
 • Wacht tot de thermometer drie streepjes laat zien (—). Nu is hij klaar om te meten.
 • Richt de thermometer op uw voorhoofd, op minder dan 5 cm afstand van uw huid.
 • Druk de START-knop in en houd deze ingedrukt.
 • Beweeg de thermometer rustig boven de wenkbrauwen, gelijkmatig van het voorhoofd tot aan de slaap helemaal terug naar de andere slaap. Dan laat u de START-knop los.
 • Vul uw temperatuur in op uw smartphone of tablet. Raak eerst het liggende streepje aan; vervolgens kunt u de cijfers invoeren. De temperatuur is een getal met één cijfer achter de komma, bijv. 37,6 (of 37.6).

Let op: als referentieplek moet bovenin bij het liggende poppetje het symbool /\ knipperen. Lichamelijke bewegingen, verhoogde zweetproductie op het voorhoofd en huidirritaties kunnen de meetresultaten onbetrouwbaar maken.

3. Saturatie en hartslag meten

De MonitAir-app vraagt vervolgens om uw saturatie (%SpO2) en uw hartslag (PRbpm). U meet de saturatie (= zuurstofverzadiging van uw bloed) en het aantal hartslagen per minuut met de saturatiemeter uit de verpakking.

 • Druk één keer op het knopje om de saturatiemeter aan te zetten.
 • Open het metertje door op PUSH te drukken en plaats uw wijsvinger tussen de rubberen kussentjes, met de display naar boven.
 • Houd de hand en de vinger stil bij het meten en praat niet.
 • Er verschijnen twee getallen in het display: uw zuurstofverzadiging (%SpO2) en uw hartfrequentie/ hartslag (PRbpm). Wacht ongeveer een halve minuut.
 • Vul eerst de %SpO2 in op uw smartphone of tablet, en daarna de PRbpm. De SpO2 en hartslag (PRbpm) zijn hele getallen, bijv. 96 en 70.

Voor een betrouwbaar meetresultaat:

 • Meet altijd aan dezelfde vinger.
 • Zorg voor warme en schone handen.
 • Zorg dat uw vingernagel vrij is van nagellak.
 • Gebruik bij voorkeur de wijsvinger om te meten.
 • Zorg dat het apparaat niet in de buurt is van een felle lichtbron.
 • Houd de meter niet te dicht bij elektronische apparaten.

4. Uitademsnelheid meten

De MonitAir-app vraagt tenslotte om de FEV1-waarde. Dit is de uitademsnelheid en die meet u door middel van een blaastest met de spirometer uit de verpakking.

 • Zet de spirometer aan met de kleine knop rechtsboven.
 • Plaats het mondstuk op het apparaatje.
 • Er verschijnt nu een gezicht in de display waarbij lucht uit de mond komt.
 • Adem diep in, plaats de lippen om het mondstuk en blaas zo krachtig mogelijk uit.
 • Let op: Zorg dat u goed rechtop zit en dat uw lippen goed om het mondstuk sluiten, met uw tanden erop.
 • Herhaal de meting nog tweemaal.
 • Verschijnt er een uitroepteken dan is de meting fout uitgevoerd en kunt u opnieuw blazen. In totaal zijn drie goede metingen nodig.
 • Druk op de middelste knop. De spirometer laat nu de beste meting zien. Noteer deze FEV1-waarde in uw smartphone of tablet. De FEV1 is een getal met twee cijfers achter de komma, bijv. 1,37 (of 1.37). Vul alleen de FEV1 waarde in, dus niet de PEF.
 • Door middel van de knop rechtsboven zet u de spirometer weer uit. (Vergeet u dit, dan gaat de meter na enkele minuten vanzelf uit.)

 

 • Wanneer u op de knop ‘Afronden’ heeft gedrukt, volgt een nieuw scherm waarop u het advies (of meerdere adviezen) afleest (screenshot). Door de pijltjes aan te raken krijgt u de adviezen afzonderlijk te zien.
 • Voer dit advies/deze adviezen uit.
 • Als het advies luidt om contact op te nemen met uw zorgverlener, verschijnt tevens het icoontje ‘Bel direct’. Door het icoontje aan te raken kunt u direct contact leggen met uw zorgverlener, bijvoorbeeld om een afspraak te maken.
 • Door rechtsboven ‘het huisje’ aan te raken, gaat u terug naar het openingsscherm. Hier kunt u recente adviezen nog een keer bekijken, uw meetresultaten bekijken of uw voorkeuren aanpassen.
 • Om de app te sluiten moet u de knop ‘Afsluiten’ aanraken.

Belangrijk:
Nadat u uw zorgverlener heeft bezocht, volgt een periode van 6 weken waarin u wel de metingen uitvoert maar MonitAir u geen adviezen geeft. In deze periode volgt u rechtstreeks de adviezen van uw zorgverlener op. Na deze 6 weken volgt nu weer een periode van 7 dagen waarin u dagelijks de metingen doet en MonitAir uw normaalwaarden berekent. Hierna start MonitAir weer met het geven van adviezen.

MonitAir_copd_hoe_werkt_het_uitademsnelheid_meten

Vragen?

Heeft u vragen over de werking van MonitAir? U kunt op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur bellen met de MonitAir helpdesk: +31 6 20 01 49 92. U kunt ook een e-mail sturen naar info@monitair.com. Wij verwachten uw bericht binnen 24 uur te beantwoorden.

Vorige pagina

Download hier de app

Met de MonitAir app herkent u een longaanval in een vroeg stadium en krijgt u persoonlijk behandeladvies, zonder tussenkomst van een zorgverlener. Download nu de app!

 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en nieuws. Schrijf u in en ontvang elke maand een update per e-mail.

 

Al meer dan 1000 keer gedownload!

Samen met COPD patiënten en onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen hebben we lang gewerkt aan de MonitAir app. We zijn daarom erg blij dat we voor de Medische Inspirator Prijs 2017 de 2e prijs hebben binnen weten te slepen. Inmiddels is de app al meer dan 1000 keer gedownload. Hoe meer mensen gebruik maken van de MonitAir app, hoe beter de voorspellingen worden. Samen de strijd aan tegen COPD!

 • 1K+

  App downloads

 • 4.000

  Gebruikers

 • 4.8

  Beoordeling

 • 2381

  Reviews